1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades n.º 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, «RGPD»), l'administrador amb N.I.F: J63044986 informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, l'administrador de la pàgina web informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C/ Fontanella, 61 Codi Postal: 08204. Localitat: Sabadell. Província: BARCELONA, ​​aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat o correu electrònic a: consulta@stllonch.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D'acord amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades n.º 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, «RGPD»), demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades n.º 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, «RGPD»), l'administrador informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, l'administrador de la pàgina web informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C/ Fontanella, 61 Codi Postal: 08204. Localitat: Sabadell. Província: BARCELONA, ​​aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat o correu electrònic a: consulta@stllonch.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D'acord amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades n.º 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, «RGPD»), demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

2.1 INFORMACIÓ GENERAL DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

Se'ns han confiat les seves dades personals i ens comprometem a protegir totes les dades personals que comparteixi amb nosaltres i a gestionar la seva informació de forma oberta i transparent, conformement al Reglament General de Protecció de Dades n.º 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, «RGPD»).
Li informem també que l'emplenament de qualsevol formulari existent en www.stllonch.com, o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privadesa, així com l'autorització a l'administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporats al fitxer, titularitat de l'administrador de la pàgina web, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Les dades dels Usuaris/Clients seran utilitzats per a l'enviament a través de correu electrònic de les gestions online i físiques, que realitzi l'administrador de la pàgina web, així com per al lliurament de les compres.
Per la mera visita a www.stllonch.com, els Usuaris/Clients, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.
L'administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la información que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.
L'administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.
Correspon als Usuaris/Clients l'actualització de les seves pròpies dades. A qualsevol moment, l'Usuari/Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals l'Usuari/Client, haurà d'accedir a www.stllonch.com, a l'apartat LES MEVES DADES PERSONALS. Per cancel·lar el seu compte escriurà des del correu electrònic del seu compte a: consulta@stllonch.com, amb l'assumpte "Cancel·lar Compte".
Per tant, l'Usuari/Client és responsable de la veracitat de les dades i l'administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Usuaris/Clients.
D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Usuaris/Clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

2.2 FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

2.2.1 Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?


En Servei Tècnic Llonch, s.c.p. tractarem les teves dades personals, recaptats a través del Lloc web amb les següents finalitats:

a) En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del Lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
b) Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats en el Lloc web.
c) Remetre comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del seu interès.
d) Remetre butlletins (newsletters) amb informació, novetats i actualitzacions dels nostres serveis i del sector.

2.2.2. Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel quin poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

2.3. LEGITIMACIÓ:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
a) La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de Servei Tècnic Llonch, s.c.p., els termes del qual i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
b) El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre que t'informem posant a la teva disposició la present política de privadesa, que, després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conformi, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o els facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
Facilitant qualsevol tipus d'informació personal a la Web de Servei Tècnic Llonch, s.c.p., tots els usuaris, entenen i inequívocament donen el seu consentiment per a la recollida i el tractament d'aquesta informació amb les finalitats descrites a continuació:

  • Comunicar-nos. Nosaltres respondrem als comentaris i preguntes que ens faci a través de la nostra Web, tant via online com registrant la seva sol·licitud com a conferència. Aquest mitjà inclou trucar-li per telèfon o comunicar-nos amb Vostè via e-mail.
  • Màrqueting i promoció directes. Aquest servei té com a objectiu proveir-li de la informació prèviament sol·licitada per Vostè via online o proporcionar-li informació general sobre els serveis de Servei Tècnic Llonch, s.c.p. Quan nosaltres sol·licitem Dades Personals per a màrqueting i promocions, no obstant això, generalment oferim la possibilitat que esculli l'ús que vol que es doni a les seves Dades Personals
  • Selecció de Personal (Recruitment). Si Vostè ens fa arribar una sol·licitud d'ocupació online, les seves Dades Personals o curriculars seran utilitzats per a aquesta fi, la qual cosa inclou contactar amb Vostè via e-mail, telèfon o correu ordinari. En alguns casos pot ser que sigui necessari  que es registri a la nostra Web i mantingui les seves dades actualitzades. Sempre que no ens indiqui el contrari, ServeiTècnic Llonch,  s.c.p. mantindrà les seves Dades Personals i curriculars en arxius propietat de Servei Tècnic Llonch, s.c.p. per ser considerats de cara a futures ofertes d'ocupació.
  • Proveïdors (Partners). Algunes Webs de ServeiTècnic Llonch, s.c.p. permeten a proveïdors externs registrar-se amb la finalitat de proveir de productes i serveis a Servei Tècnic Llonch, s.c.p. Aquestes Dades Personals s'utilitzaran per establir o realitzar una transacció amb el proveïdor i per a altres tràmits relacionats amb aquestes finalitats.
  • Manteniment de la Web i realització d'enquestes de satisfacció. S'utilitzaran les seves Dades Personals i opinions amb l'objectiu de mantenir i millorar nostra Web. Així mateix, les seves Dades Personals poden ser utilitzats en la realització d'enquestes de satisfacció de clients.
  • Compilació de conjunts estadístics referents a l'ús de la Web.

2.4. DESTINATARIS:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Servei Tècnic Llonch, s.c.p., excepte obligació legal.
Podemos comunicar dades sobre vostè a terceres parts que ens presten serveis a nosaltres que raonablement requereixin accés a dades personals relacionades amb vostè per a un o varis dels objectius indicats a l'apartat anterior.
Les dades personals facilitades a través dels formularis del Lloc web, són tractats per a la prestació dels serveis de Servei Tècnic Llonch, s.c.p., així com per a l'enviament de comunicacions comercials o informatives mitjançant l'ús de l'eina que aquesta companyia facilita, la qual cosa comporta que les dades introduïdes són transferits als servidors de la citada companyia, suposant una transferència de dades, que l'usuari consent de manera expressa amb l'acceptació de la present política de privadesa.

2.5. DRETS:

Com interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si en Servei Tècnic Llonch, s.c.p. estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, conforme al previst en la mateixa:

· Dret d'ACCÉS a les teves dades personals
· Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes
· Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits
· En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions
· Dret a l'Oposició de l'enviament de comunicacions.
·En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d'OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
·En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir tals drets dirigint una comunicació a l'adreça postal i/o de correu electrònic que es fa constar a l'apartat “1. Protecció de dades personals.”

A més, en cas que s'hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l'AEPD.